Espacio reservado

Una buena noticia:

La Profesora Sílvia Mas, ha sido distinguida con el Premio Fundació Mercè Rodoreda del Institut d’Estudis Catalans

Y una mala: en el infierno hay un espacio reservado para los que ponen una coma entre el sujeto y el verbo.

De què va tot això

Batalla de lletres (BdL) neix com un complement de la revista Letras de batalla de la Universitat Abat Oliba CEU. Les proves d’emissió comencen el 25 d’abril del 2007, només dos dies després de la presentació pública de la revista.

BdL és un blog multilingüe que pretén comentar el món –el que s’escriu, el que es diu, el que es publica– amb l’objectiu que les lletres no perdin la batalla.

Fem BdL els professors de Llengua i de Redacció de la Universitat Abat Oliba CEU,  i ens dirigim a tothom que ens vulgui llegir, però sobretot a la comunitat univesitària de la UAO en general, i particularment als estudiants i professors de les llicenciatures de Periodisme i Publicitat.

Porta tota la cosa administrativa del lloc la professora Eulàlia de Bobes.

Escriptura fonètica

Aquest fantàstic exemple d’escriptura fonètica ha sortit a diversos diaris aquests dies, perquè té categoria d’anècdota i, si no fos perquè és veritat, d’acudit (els mossos van arribar a pensar que era broma…) Jo sempre he pensat que l’ortografia del castellà no és gaire difícil perquè, al cap i a la fi, està molt basada en com es pronuncia, però aquest text demostra que la llengua oral i la llengua escrita es regeixen per codis diferents.