Acomiadat per exigir bona ortografia

Al contrari que els passava a d’altres, la notícia diu que aquest porfessor va ser acomiadat per exigir bona ortografia, cosa que sembla molt greu si tenim en compte que es tractava d’un professor que corregia les proves de Selectivitat. Amb rigor, segurament l’han fet plegar per no respectar els criteris generals de correcció de les proves de llengua catalana, però la qüestió de fons és que aquests criteris fan pena; els de castellà són exactament iguals, o sigui que també són per plorar.

Només en un sistema que fa aigües per tot arreu, i en una societat que ha renunciat totalment a la meritocràcia, es pot permetre l’accés a la universitat d’algú que faci faltes d’ortografia. Així només es fabriquen ignorants, inútils. Estudiants sense cap exigència. Gent.

Això opina l’autor, i ho subscric. Però si en un hipotètic demà s’exigís als alumnes no cometre errors ortogràfics a les PAAU per poder superar-les, haurien d’haver canviat molt les coses des de molt avall del sistema educatiu perquè la Universitat no es quedés es sense estudiants!